Cum adică lepădare de sine?

Predici Septembrie 28, 2020

Mi-a rămas în gând atitudinea lui Petru atunci când Mântuitorul îi cere să arunce mrejele: Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele (Lc. 5, 5). 

În ultimele trei săptămâni s-a tot vorbit despre Sfânta Cruce și despre purtarea ei, prin lepădare de sine, în urmarea lui Hristos. În duminica de ieri am văzut ce înseamnă în mod practic să renunți la tine.

Petru, un profesionist al pescuitului care știa că este un non-sens să mai încerci să prinzi ceva după o noapte de muncă seacă, se leapădă de sine și după cuvântul Lui face ceea ce părea ilogic. Și deodată, Petru și ceilalți realizează că Iisus nu este doar un Învățător, ci Domnul însuși. Fragmentul se încheie cu versetul 11: Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El. 

Când renunți la tine, lași loc lui Dumnezeu să lucreze. 

Trei concluzii:

 1. Ascultarea aduce har în viața omului. Prin ascultare omul se așază sub o îndrumare duhovnicească și aplică în viața sa îndemnurile date de Domnul său. Prin har te vezi așa cum ești, îl simți pe Dumnezeu, ai un sens și ești fericit. Fără Domnul Hristos viața e seacă. Nu prinzi nimic important din ea. 
 2. Dacă vrei să îl cunoști pe Dumnezeu aplică în viața ta poruncile Sale. Unii părinți sfinți recomandă să alegem o poruncă a Domnului, mai aproape de sufletul nostru, și să o aplicăm constant în viața noastră. Întocmai ca Petru, să renunți la impulsurile tale și să îți așezi viața după cuvântul Lui:
  • Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.
  • Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc
  • Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
  • Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. (pentru alte exemple și o înțelegere mai profundă, citește capitolele 5 - 7 de la Matei). 
 3. A renunța la tine nu înseamnă să nu te iubești. Dimpotrivă. Lepădare de sine nu e propovăduită ca ură la adresa propriei persoane. Ci ca tratament pentru ca sinele tău să nu acapareze întreaga ta viață și să devină, la un moment dat, dumnezeul tău. Dacă renunți la tine și faci loc lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, vei avea aceeași surpriză ca Petru: să constați că El nu este doar un învățător, o figură istorică, ci chiar Domnul și Dumnezeul tău!

Pr. Cosmin

 

Citește alte articole despre: Hristos, pescari, sens, cruce, petru